Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 januari 2012

  
 

25 januari 2012

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen! Ook vandaag roep Ik u op om uw harten te openen en naar Mijn oproep te luisteren. Opnieuw wens Ik u dichter tot Mijn onbevlekte Hart te brengen, waar u toevlucht en vrede zult vinden. Open uzelf voor het gebed tot het een vreugde wordt voor u. Door het gebed zal de Almachtige u een overvloed van genade schenken en zult u mijn uitgestrekte handen worden in deze rusteloze wereld die naar vrede verlangt. Kleine kinderen, wees met uw leven getuigen van het geloof en bid dat het geloof elke dag mag groeien in uw harten. Ik ben met u. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."