Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2629 augustus 2008

  
 

29 augustus 2008

1. Beeld van Maria op de Verschijningsberg te Medjugorje vannacht door vandalen beschadigd

Vandalen hebben lelijk huis gehouden op de Verschijningsberg deze nacht. Het mooie marmeren beeld van Maria is door vandalen ernstig beschadigd. De neus en de linkerhand zijn afgebroken. De politie is ingelicht. Hopelijk vindt men de daders snel. Gewoon laf: een onschuldig beeld beschadigen.
2. Medjugorje: Maria verwijst steeds naar Haar Zoon en God

Het zijn Haar eigen woorden als Onze Lieve Vrouw zegt dat Zij vanuit Zichzelf geen macht heeft. Ook Zij dient te bidden omdat alles van God komt. Haar Zoon is de bron van onze redding. Maar, "deze tijd is aan Haar gegeven" om de aarde de redden. Zij is onze enige hoop in deze "bijzondere tijden". De wereld is Haar toevertrouwd. Het enige wat Zij doet is ons de weg tonen en God eren, om ons te redden. Het is aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om Haar de genaden toe te staan om ons te redden. Het is aan ons om aan Haar oproep al dan niet gevolg te geven.

25 januari 1997: "...deze tijd is Mijn tijd..."

25 juni 1993: "...Lieve kinderen, deze tijden zijn bijzonder..."

29 augustus 1982: "...Ik ben als een Moeder die komt voor Haar volk. Ik kan niets doen zonder Gods hulp. Ook Ik moet, zoals u, bidden..."

3. Medjugorje: Woorden van Mirjana

Op 13 oktober 1884 had Paus Leo XIII een apocalytipsch visioen na de ochtendmis in zijn privékapel in het Vaticaan. Hij zag satan voor Gods troon verschijnen om de toelating te vragen om gedurende één eeuw Zijn Kerk te beproeven. God stond dit toe en volgens experten begon deze periode kort voor de Eerste Wereldoorlog en loopt deze nu op zijn einde.

Volgens Mirjana, waren er echter drie dingen die de duivel niet wist:

  1. De Eeuwige Vader zou de hele tijd Maria zenden om de zielen te waarschuwen, aan te moedigen en als een moeder lief te hebben in deze uiterst duistere tijden.
  2. De Eeuwige Vader zou de mensen grote genaden verlenen, zoals nog nooit is geschied. Zie hiervoor het dagboek van de Heilige Faustina Kowalska.
  3. De Eeuwige Vader zou Uitverkoren Zielen naar de Aarde sturen die Hem trouw zouden blijven ongeacht de bekoorlijkheden en andere aanvallen van de duivel.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)