Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

nov

2512 november 1983

  
  12 november 1983

Tot Jelena: "Geef Mij uw hart, open het voor Mij." Jelena vraagt hoe ze dit moet doen. "U moeten uw inspanningen verdubbelen. Doe het dag aan dag met meer vurigheid."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)