Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 februari 1985

  
  25 februari 1985

Tot Jelena Vasillj: "Weet dat Ik van u hou en dat u Mij toebehoort. Ik wil voor niemand meer doen dan voor u. Kom allen tot Mij. Blijf bij Mij en Ik zal voor eeuwig uw Moeder zijn. Kom, want Ik wens dat u Mij allen toebehoort."

Tot Marija: "Voor de week die komt wens ik dat u zegt dat u God in alles bemint en dat u met de liefde alles verkrijgt. U kunt vele dingen ontvangen, zelfs het onmogelijke. De Heer wenst dat elke parochie zich aan Hen toevertrouwt en in Hem ook aan Mij. Ga elke avond uw geweten na, maar enkel om Hem te bedanken en Hem erkentelijk te zijn voor wat Zijn liefde in Medjugorje aanbiedt".

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)