Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 maart 1987

  
  25 maart 1987

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag ben Ik u dankbaar voor uw aanwezigheid hier, waar Ik u bijzondere genaden verleen. Ik vraag aan ieder van u om vanaf vandaag een leven te beginnen zoals God dit van u wenst en werken van liefdadigheid te doen. Ik wil niet, lieve kinderen, dat u naar de boodschappen leeft en toch zonden begaat, wat Mij misnoegt. Daarom wens ik, lieve kinderen, dat ieder van u een nieuw leven begint zonder datgene te vernietigen wat God in u voortbrengt en u schenkt. Ik geef u Mijn bijzondere zegen en Ik blijf bij u op uw weg naar bekering. Dank om aan mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)