Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 januari 2006

  
  25 januari 2006

Maandelijkse boodschap van Maria aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Ook vandaag vraag Ik u om uitdragers te zijn van de Bijbel binnen uw families. Vergeet niet om de Heilige Schrift te lezen, kleine kinderen. Plaats het op een zichtbare plaats en getuig in uw leven van uw geloof en leef naar het Woord van God. Ik ben dicht bij u met Mijn liefde en kom voor ieder van u tussenbeide bij Mijn Zoon. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)