Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1730 juni 2009

  
 

30 juni 2009

Verslag van Marija Pavlovic's bezoek aan Caritas of Birmingham te Alabama

De pelgrims bleven de hele dag aankomen omdat Onze Lieve Vrouw om 18.40 uur zou verschijnen aan Marija Pavlovic, die gisteren is overgevlogen naar de Caritias of Birmingham gemeenschap te Alabama, Verenigde Staten. Iedereen was uitgenodigd om buiten om 18 uur te verzamelen om de Rozenkrans te bidden. Het was een mooie zonnige dag. Ook een vijftien- tot twintigtal bedevaarders waren uitgenodigd in Marija's slaapkamer, waar Onze Lieve Vrouw zou verschijnen. In afwachting was Marija in een aangrenzende kamer aan het bidden. Ze kwam de slaapkamer binnen om 18.40 uur en begon met het bidden van de 7 x Onze Vaders, 7 x Weesgegroetjes en 7 x Glorie zij de Vader, in het Kroatisch. Haar gebed werd echter afgebroken, want Onze Lieve Vrouw verscheen. De verschijning duurde 3 minuten en 15 seconden. Marija omschrijft de verschijning als volgt:

Toen Onze Lieve Vrouw kwam beval ik iedereen van ons en ook de mensen buiten aan. In het bijzonder kondigde ik ... [opsomming van namen] aan. Daarna beval ik nog al de mensen aan die nog moesten komen. Ik zag dat Onze Lieve Vrouw bleef wachten en zo beval ik nog meer mensen aan, vooral sommigen die ik in het bijzonder in mijn gebeden heb deze dagen. Na een poosje begon Onze Lieve Vrouw mee te bidden. Het was vreemd, alsof onze gebeden elkaar kruisten [Marija lacht]. Daarna glimlachte Onze Lieve Vrouw, bad Zij over ons allen en zegende Zij ons allen en alle meegebrachte religieuze voorwerpen. Daarna zei Ze: "Morgen, zelfde tijd, zelfde plaats."

Opnieuw werd aan Marija gevraagd of Onze Lieve Vrouw glimlachte op het einde. Marija antwoordde "ja." Op de vraag hoe zij eruit zag deze avond, zei Marija: "zoals altijd. Eerst is er licht en daarna komt Maria. Zij was heel rustig en gaf geen bijzondere boodschap. Maar ik denk dat het mooiste geschenk Haar aanwezigheid is."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)