Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 april 1988

  
  25 april 1988

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! God wenst u Heilig te maken. Daarom nodigt Hij u door Mij uit tot volledige overgave. Laat de Heilige Mis uw leven zijn. Begrijp dat de Kerk Gods paleis is, de plaats waarin Ik u verzamel en u de weg naar God wil tonen. Kom en bid. Kijk niet naar de anderen en belaster hen ook niet, maar laat eerder uw levenswijze een getuigenis zijn op de weg naar het Heilige. Kerken verdienen eerbied en het zijn Heilige plaatsen, omdat God, die mens werd, er dag en nacht verblijft. Daarom, kleine kinderen, geloof en bid opdat de Vader uw geloof zou mogen versterken. Vraag alles wat u nodig hebt. Ik ben met u en verheug Mij om uw bekering en Ik bescherm u met Mijn moederlijke mantel. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)