Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2618 maart 2009

  
 

18 maart 2009

Jaarlijkse verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragicevic op haar verjaardag.

Rond 9 uur in de ochtend begonnen de bedevaarders zich te verzamelen rond het Blauwe Kruis. Tegen 12.30 uur begon men met het bidden van de Rozenkrans, samen met gezangen en andere gebeden in alle mogelijke talen. Tegen dat het tijd was voor de verschijning hadden zich meerdere duizenden pelgrims verzameld rond Mirjana aan het Blauwe Kruis op de Podbrdo.

Een twingtigtal minuten voor de verschijning, knielde Mirjana voor het kruis, voor het bidden van de laatste Rozenkrans. De verschijning duurde van 13.52 tot 13.58 uur. Tijdens de verschijning knikte en schudde Mirjana meerdere malen met het hoofd. Soms kwam er een glimlach op haar gelaat, maar soms keek ze heel ernstig. Na de verschijning weende Mirjana bitter.

Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap door aan Mirjana: "Lieve kinderen! Vandaag roep Ik u op om gedurende een lange tijd oprecht in uw harten te kijken. Wat merkt u er in op? Waar is Mijn Zoon in uw harten en waar is uw verlangen om Mij tot Hem te volgen? Lieve kinderen, laat deze tijd van onthouding een tijd zijn waarin u zich zelf afvraagt: Wat wenst Mijn God van mij persoonlijk? Wat staat mij te doen? Bid, vast en heb een hart vol van genade. Vergeet uw herders [priesters] niet. Bid opdat ze niet zouden verloren gaan, dat ze in Mijn Zoon mogen verblijven en zo goede herders voor hun kudde zijn."

Onze Lieve Vrouw keek naar alle aanwezigen en voegde hieraan toe: "Opnieuw zeg Ik tot u: indien u wist hoeveel Ik van u hou, zou u wenen van geluk. Dank u!"Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)