Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 mei 2010

  
 

25 mei 2010

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic, bestemd voor de hele wereld:

"Lieve kinderen! God schonk u de genade om al het goede in u en rondom u te beleven en te verdedigen en anderen te bezielen om beter en heiliger te zijn, maar ook satan slaapt niet en leidt u, door het modernisme, af naar zijn weg. Daarom, kleine kinderen, heb God, in de liefde voor Mijn Onbevlekte Hart, boven alles lief en leef naar Zijn geboden. Op deze wijze zal uw leven een betekenis krijgen en zal er vrede heersen over de wereld. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.bloggen.be/medjugorje)