Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 oktober 2001

  
  25 oktober 2001

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag vraag ik u te bidden met geheel uw hart en elkaar lief te hebben. Kleine kinderen, u bent gekozen om te getuigen van de vrede en de vreugde. Als er geen vrede is, bid, en u zult het ontvangen. Door u en uw gebed, kleine kinderen, zal er vrede door de wereld beginnen stromen. Hiervoor, kleine kinderen, bid, bid, bid, omdat het gebed mirakels bewerkstelligt in de harten van de mensen en in de wereld. Ik ben met u en dank God voor ieder van u die het gebed met ernst heeft aanvaard. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)