Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

227 augustus 2009

  
 

7 augustus 2009

Boodschap van Maria aan Ivan Dragicevic en zijn gebedsgroep.

Onze-Lieve-Vrouw kwam vreugdevol en gelukkig en groette iedereen zoals steeds met: "Geloofd zij Jezus, Mijn lieve kinderen." Daarna bad Zij met uitgestrekte handen over iedereen, vooral de zieken en zegende ze iedereen en alle meegebrachte religieuze artikelen. Onze-Lieve-Vrouw bad deze avond vooral voor de priesterroepingen in de Kerk. Daarop beval Ivan iedereen, hun noden en hun families aan en bad hij samen met Onze-Lieve-Vrouw een Onze Vader en een Glorie Zij de Vader. Hierna volgende een kort gesprek tussen Ivan en Maria. Dan ging Onze-Lieve-Vrouw biddend heen in het verlichte teken van het kruis met de woorden: "Ga in vrede, Mijn lieve kinderen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)