Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

172 juli 2008

  
  2 juli 2008

1. Maandelijke boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor diegenen die God's liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen. Met moederlijke liefde wens Ik u aan te moedigen om uw naaste lief te hebben. Dat Mijn Zoon de bron van die Liefde moge zijn. Hij, die door macht alles kon bereiken, verkoos de liefde en gaf u het voorbeeld. Ook vandaag drukt God Zijn onmetelijke goedheid, door Mij, tot u uit en u, Mijn kinderen, moet hieraan gevolg geven. Gedraag u met eenzelfde goed- en mildheid tot diegenen die u ontmoet. Dat uw liefde hen mag bekeren. Op die wijze zal Mijn Zoon en Zijn liefde in u herrijzen. Dank u!"

Onze Lieve Vrouw vroegde hier aan toe: "Uw herders zouden in uw gebeden en gedachten moeten zijn."

2. Marija Pavlovic in Alabama, VS

Marija Pavlovic verblijft momenteel in de Verenigde Staten, Alabama. Normaal verschijnt Maria in haar slaapkamer, maar vandaag heeft er zich in dit patroon een onverwachte wending voorgedaan. Marija: "Tijdens de verschijning bad ik zoals gebruikelijk voor uw intenties en voornamelijk voor deze van de zieken.  De Gospa sprak gebeden uit over ons allen en zegende ons allen en eveneens de vele duizenden die buiten stonden te wachten. Onze Lieve Vrouw bad een korte periode en maakte daarop het kruisteken. Dan vroeg ik Haar naar het uur van Haar verschijning voor morgen, ook omdat 4 juli voor Amerika een speciale dag is (dag van de onafhankelijkheid). Hierop antwoordde Maria met een glimlach dat ze morgen niet op het gebruikelijke uur (11.40 uur) en ook niet in de slaapkamer zou verschijnen, maar 's avonds om 10 uur buiten in het veld, voor iedereen."

3. Medjugorje: opdracht van de zieners

In Medjugorje gaf Maria aan elk van de zieners een opdracht om voor te bidden. Mirjana's opdracht is te bidden voor de ongelovigen. Vicka en Jakov bidden voor de zieken. Ivan bidt voor de priesters en de jongeren, Marija voor de zielen in het Vagevuur en Ivanka voor de families. Maar de meest belangrijke boodschap waarop Maria constant terugkomt is het bijwonen van de eucharistie en niet enkel op zondag. Onze-Lieve-Vrouw vertelde in het begin van de verschijningen: 'indien je in een situatie zou komen waarin je zou moeten kiezen tussen het volgen van een eucharistieviering of om Mij te kunnen zien, dan moet je zonder twijfel en onmiddellijk voor de eucharistie kiezen, omdat tijdens de Mis Mijn Zoon bij jou is.'

4. Medjugorje en Garabandal hebben heel wat gemeen

Ingewijden weten dat Medjugorje en Garabandal heel wat gemeen hebben met elkaar. Naast drie geheimen die deze twee verschillende verschijningen met elkaar delen, staan de 2de van de maand en de 18de van de maand ook centraal in Garabandal. De eerste verschijning vond plaats op 2 juli 1961, op 18 oktober 1961 gaf Maria haar eerste boodschap. Haar laatste boodschap gaf Ze op 18 juni 1965. Het 'mirakel van de hostie' vond plaats op 18 juli 1962. De laatste verschijning vond plaats op een 13de (een verwijzing naar Fatima), nl. 13 november 1965. Ook op 13 november, maar veel later, in 2002, overleed bisschop Juan Antonio Del Val Gallo. Deze bisschop heeft Garabandal nooit veroordeeld. Ook het Vaticaan heeft, net als over Medjugorje, nooit een officieel standpunt ingenomen over Garabandal. Beide verschijningen zijn nog steeds "in onderzoek".

5. Vader Livio's interview met Vicka

Op 2 januari van dit jaar gaf Vicka een interview weg aan Vader Livio, waarin ze zegt dat Onze Lieve Vrouw heeft beloofd dat ze na het derde geheim van Medjugorje (het eeuwig blijvende teken) zal blijven verder verschijnen aan n van de zieners. Een echte gift van God de Vader, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Het feit alleen dat Vicka hier spreekt over de tijd na de geheimen, spreekt voor zichzelf dat ze nakend zijn. Dit kon evengoed vermeld staan onder 29 juni 2008 als vierde herkenningspatroon.