Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 januari 2008

  
 

25 januari 2008


Maandelijkse boodschap van Maria aan Marija Pavlovic, bestemd voor de hele wereld: "Lieve kinderen, met de Vastentijd nadert voor u de tijd van genade. Uw hart is als omgeploegde aarde en is bereid de vrucht op te nemen, die groot zal worden in het goede. Mijn lieve kinderen, u bent vrij om voor het goede of voor het kwade te kiezen. Daarom roep ik u op: bid en vast. Plant vreugde en de vrucht van de vreugde zal in uw harten groeien tot uw welzijn. De anderen zullen het zien en het door uw manier van leven aannemen. Keer u af van de zonde en kies voor het eeuwige leven. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij Mijn Zoon. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)