Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 oktober 1988

  
  25 oktober 1988

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Mijn uitnodiging dat u de boodschappen zou naleven is een dagelijkse uitnodiging, voornamelijk kleine kinderen, omdat Ik u dichter bij Jezus' Hart wens te brengen. Daarom, lieve kinderen, nodig Ik u vandaag uit voor het gebed tot toewijding aan Jezus, Mijn geliefde Zoon, zodat ieder van u van Hem zou zijn. En dan nodig Ik u uit tot de toewijding tot Mijn Onbevlekte Hart. Ik wil dat u zichzelf toewijdt als ouders, als families en als parochianen zodat u allen tot God behoort door Mijn Hart. Daarom, bid, kleine kinderen, opdat u de grootsheid van deze boodschap die Ik u geef zou begrijpen. Ik wens niets voor Mijzelf, maar enkel redding van uw zielen. satan is sterk en druk daarom, kleine kinderen, uw gebed zachtjes tegen Mijn Moederlijk Hart. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)