Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 juni 1996

  
  25 juni 1996

1. Maandelijkse booschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag dank Ik u voor al uw opofferingen aan Mij tijdens deze dagen. Kleine kinderen, Ik nodig u uit om uzelf voor Mij te openen en te beslissen voor bekering. Uw harten, kleine kinderen, zijn nog steeds niet volledig open voor Mij en daarom nodig Ik u opnieuw uit om deze te openen voor het gebed, zodat de Heilige Geest u in gebed kan helpen, en uw harten van vlees worden en niet van steen. Kleine kinderen, dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven en voor uw beslissing om met Mij naar de Heiligheid te stappen."

2. Jaarlijkse verschijning van Maria aan Ivanka Ivankovic-Elez. Ivanka was de tweede zieneres die alle tien de geheimen ontving, waarna de dagelijkse verschijningen op 7 mei 1985 ophielden. Onze Lieve Vrouw beloofde Ivanka dat ze elk jaar nog aan haar zou verschijnen op 25 juni, de verjaardag van de verschijningen. Dit jaar verscheen Maria aan Ivanka bij haar thuis. De verschijning duurde zeven minuten.

Hierna zei Ivanka dat dit n van de mooiste verschijningen was die ze gekend heeft. Onze Lieve Vrouw bedankte ons voor onze gebeden en onze liefde en wenst dat elke dag doorweven wordt van gebed en liefde. Tot besluit nodigde Zij ons uit om te bidden voor diegenen die zijn bezeten door de duivel.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)