Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1710 januari 1983

  
  10 januari 1983

Mirjana deelt aan Vader Tomislav Vlasic mede dat ze tijdens het anderhalf jaar dat ze verschijningen heeft gehad een moederlijke liefde en vertrouwheid heeft ervaren met Onze Lieve Vrouw en Haar heeft gevraagd waarom God zo "genadeloos" kan zijn om zondaars voor eeuwig naar de hel te sturen. "De mensen gaan naar de hel omdat ze niet langer liefde en weldaad van God wensen te ontvangen. Ze hebben geen spijt en houden tevens niet op met God te belasteren en in opstand te komen tegen Hem. Ze hebben besloten om de hel te verkiezen en overwegen het ook niet langer om deze plaats te verlaten."

Over het Vagevuur: "In het Vagevuur zijn er verschillende niveaus. Het laagste niveau staat het dichtst bij de hel en het hoogste niveau het dichtst bij de Hemel. Het is niet op Allerzielen, maar op Kerstmis dat aan het grootste aantal zielen de genade wordt verleend om naar de Hemel te mogen overgaan. In het Vagevuur bevinden er zich zielen die hartstochtig bidden tot God, maar voor wie geen nabestaande of vriend op aarde bidt. God schenkt de gebeden van anderen aan hen. Het gebeurt dat God hen toelaat zichzelf op verschillende wijzen kenbaar te maken en hun nabestaanden op die manier aan hun bestaan in het Vagevuur herinneren om zo hun gebeden te vragen om dichter tot God te komen. De meerderheid van de mensen gaan naar het Vagevuur. Velen gaan naar de lel. Een klein aantal gaat onmiddellijk naar de Hemel."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)