Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 augustus 1996

  
  25 augustus 1996

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Luister, omdat Ik tot u wens te spreken en u uit te nodigen om meer geloof en vertrouwen te hebben in God, die onmetelijk liefheeft. Kleine kinderen, u weet niet hoe te leven in Gods genade en daarom vraag Ik u opnieuw om het woord van God in uw harten en gedachten te dragen. Kleine kinderen, plaats de Heilige Schrift op een zichtbare plaats binnen uw families, lees het en beleef het. Onderwijs uw kinderen, want als u voor hen geen voorbeeld bent, slaan ze vlug over op goddeloosheid. Denk na en bid en dan zal God opnieuw in uw harten geboren worden en zullen uw harten vreugdevol zijn. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)