Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2617 februari 1989

  
  17 februari 1989

Aan Ivan op de Podbrdo: "Lieve kinderen, vanavond vraag Ik geen enkele bijzondere daad. Ik vraag u alleen naar Mijn boodschappen te leven. Lieve kinderen, Ik heb geen belangstelling voor uw woorden. Ik wil uw daden zien. U bent allemaal gelukkig wanneer Ik u een mooie boodschap geef. Maar Ik vraag u elke boodschap na te leven. Moge elke boodschap voor u een nieuwe groei zijn. Geef deze boodschap een plaats in uw leven. Dan zult u kunnen groeien. Uw Moeder kan u geen andere boodschappen geven, als u de boodschappen die Ik al heb gegeven niet naleeft. Begin vanaf vanavond volgens de boodschappen te leven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)