Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 juni 2007

  
  2 juni 2007

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen: "Lieve kinderen! Ook in deze moeilijke tijd zendt Gods liefde Mij tot u. Mijn kinderen, heb geen vrees, ik ben met u. Geef Mij uw harten met volledig vertrouwen zodat ik u kan helpen om de tekenen van de tijd te begrijpen waarin u leeft. Ik zal u helpen om de liefde van Mijn Zoon te kennen. Ik zal overwinnen door u. Dank u!"

Onze Lieve Vrouw zegende iedere aanwezige en herinnerde er nogmaals aan om te bidden voor de priesters en dat de zegen van een priester een zegen van Haar Zoon, Jezus is.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)