Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2612 februari 1982

  
  12 februari 1982

"Bewaar uw rust en kalmte. Kies geen partij voor andere kinderen. Wees aangenaam, wel gemanierd en vroom."

De kinderen vertellen dat Onze Lieve Vrouw met de handen gevouwen bidt en als Zij spreekt, strekt Zij haar handen en richt Zij deze naar de Hemel.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)