Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2631 december 1982

  
  31 december 1982

Over nieuwjaarsdag: "Bid zoveel mogelijk en vast! U moet volharden in het gebed en het vasten. Ik wens dat nieuwjaarsdag wordt doorgebracht in gebed en boete. Volhard in gebed en in opofferingen en Ik zal u beschermen en uw gebeden aanhoren."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)