Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

sep

2011 april 1988

  
  11 april 1988

"Lieve kinderen! Ik ben uw Moeder. Bekeer u. Bid in het bijzonder voor hen die God lasteren."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)