Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

226 mei 1982

  
  6 mei 1982

Over het zetten van de datum en de omschrijving van het teken in een verzegelde omslag en het bewaren ervan: "Nee! Ik heb dit alleen aan u toevertrouwd. Enkel wanneer ik het u vertel mogen u dit onthullen. Ik weet dat vele mensen u niet zullen geloven en dat u er veel zult voor lijden. Maar u zult alles doorstaan en uiteindelijk het gelukkigst zijn van allen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)