Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 juni 1995

  
  25 juni 1995

1. Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve Kinderen! Vandaag ben ik gelukkig om u in zo'n groot aantal te zien, dat u hebt geantwoord en Mijn boodschappen bent beginnen te leven. Ik nodig u uit, kleine kinderen, om Mijn vreugdevolle uitdragers te zijn van vrede in deze wereld vol onrust. Bid voor vrede, omdat zo spoedig mogelijk een tijd van vrede, waarop Mijn Hart zo ongeduldig wacht, mag heersen. Ik ben dicht bij u, kleine kinderen, en kom voor u tussen bij de Allerhoogste. Ik zegen u met Mijn Moederlijke Zegen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Jaarlijkse verschijning van Maria aan Ivanka Ivankovic-Elez. Ivanka was de tweede zieneres die alle tien de geheimen ontving, waarna de dagelijkse verschijningen op 7 mei 1985 ophielden. Onze Lieve Vrouw beloofde Ivanka dat ze elk jaar nog aan haar zou verschijnen op 25 juni, de verjaardag van de verschijningen. Dit jaar verscheen Maria aan Ivanka bij haar thuis. De verschijning duurde zes minuten.

Zij gaf de volgende boodschap door: "Onze Lieve Vrouw zegende alle aanwezigen tijdens de verschijning. Zij sprak tot Mij over de geheimen. Zij vroeg ons te bidden voor de families omdat satan deze wenst te vernietigen. Daarenboven riep Onze Lieve Vrouw iedereen op om uitdragers van de liefde te zijn."

Op het einde voegde Ivanka eraan toe: "Nu moet ik opnieuw een volledig jaar wachten om Haar te zien."

Chris De bodt (www.medjugorje-bn.com)