Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 december 2007

  
  25 december 2007

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Met grote vreugde breng Ik u de Koning van de Vrede om u te zegenen met Zijn zegen. Aanbid hem en geef tijd aan de Schepper naar wie uw hart verlangt. Vergeet niet dat u voorbijgangers bent op deze aarde en dat dingen u kleine vreugden kunnen verschaffen, terwijl door Mijn Zoon, eeuwige vreugde aan u wordt verschaft. Dat is waarom Ik met u ben, om u te leiden waar uw hart naar verlangt. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

25 december 2007

Jaarlijkse boodschap van Maria aan Jakov Colo. De verschijning begon om 2 uur 29 minuten in de namiddag en duurde 6 minuten.

"Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op een bijzondere wijze op om u open te stellen voor God en dat ieder van uw harten vandaag de plaats mag worden waar Jezus wordt geboren. Kleine kinderen, al deze tijd dat God Mij toelaat om bij u te zijn, verlang Ik ernaar om u te leiden naar de vreugde van uw leven. Kleine kinderen, de enige ware vreugde van uw leven is God. Zoek daarom het geluk niet in aardse dingen maar open uw harten en aanvaardt God. Alles gaat voorbij, enkel God blijft in uw hart. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Zie opmerking 9 augustus 2008 of onder de rubriek "Wat je moet weten", meer bepaald onder "Waarom 29 juni 2008?"

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)