Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2612 september 2008

  
 

12 september 2008

Verslag van de verschijning van Maria aan Ivan en zijn gebedsgroep

Opnieuw waren duizenden mensen verzameld aan het Blauwe Kruis. Goed nieuws, want het was de eerste maal in twee maanden dat het regende vandaag en door de brand van de afgelopen week is de regen meer dan welkom. Om 21.30 uur gaf Ivan het signaal voor het bidden van de rozenkrans en om 22 uur verscheen Maria aan Ivan.

Hier volgt Ivans verslag: "Maria was heel gelukkig deze avond en vervuld met vreugde. Zoals altijd groette Zij ons in het begin met "Geloofd zij Jezus, Mijn lieve kinderen." Hierop bad Onze Lieve Vrouw met uitgestrekte handen over alle aanwezigen en vooral over de zieke mensen. Daarna volgde Haar Moederlijke zegen en zegende Zij eveneens alle meegebrachte religieuze voorwerpen. Ik heb ieder van u, uw noden, uw voornemens, uw families, maar vooral de zieken aanbevolen. Hierna vervolgde Maria haar gebed met uitgestrekte handen. Tenslotte bad ik samen met Haar een Onze Vader en een Glorie Zij de Vader waarop Zij verdween in een verlicht kruisteken, met de woorden: "Ga in vrede, Mijn lieve kinderen."

Wij leven in wonderlijke tijden.