Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2616 juli 1984

  
  16 juli 1984

"Ik bid voor de broeders en voor de parochianen. Niemand moet zich ongerust maken. Ik weet de veranderingen die zich binnenkort zullen voordoen. Op het ogenblik van deze veranderingen zal Ik er zijn, vrees dus niets."

Maria heeft het hier op de wijzigingen die zich binnen de geestelijken in de parochie zullen voordoen.

"In de toekomst zullen er tekens komen betreffende zondaars, ongelovigen, alcoholiekers en jongeren: zij zullen Mij opnieuw aanvaarden."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)