Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 april 1983

  
  25 april 1983

Tot Jelena Vasilj: "Bekeer u. Wanneer het teken komt zal het te laat zijn. Vooraf zullen er verscheidene waarschuwingen aan de wereld worden gegeven. De mensen moeten zich spoedig bekeren. Ik heb uw gebeden en boete nodig. Mijn hart brandt van liefde voor u. Het is voldoende als u zich bekeert. Vragen stellen is van geen belang. Bekeer u! Haast u om dat bekend te maken. Zeg aan allen dat het Mijn verlangen is en dat Ik het blijf herhalen: Bekeer u, bekeer u! Het is voor Mij niet moeilijk om voor u te lijden. Ik smeek u: bekeer u ! Ik zal mijn Zoon bidden om u de straf te besparen. Bekeer u onverwijld. U kent Gods plannen niet, U kunt deze niet kennen. U kunt niet weten wat God op de mensen zal afsturen, noch wat Hij zal doen. Ik smeek u alleen: bekeer u! Dat verlang Ik. Bekeer u! Wees op alles voorbereid, maar bekeer u. Dat is alles wat Ik u wil zeggen. Ontzeg alles. Dat is een onderdeel van uw bekering. Tot ziens en dat de vrede met u mag zijn!"

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)