Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 september 1998

  
  25 september 1998

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Maria Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag roep Ik u op om Mijn getuigen te worden door het geloof van uw vaderen te beleven. Kleine kinderen, u zoekt tekenen en boodschappen en ziet niet elke morgen bij zonsopgang dat God u oproept om u te bekeren en terug te keren op de weg van de waarheid en de redding. U spreekt veel, kleine kinderen, maar werkt weinig aan uw redding. Daarom, bekeer u en begin naar Mijn boodschappen te leven, niet alleen met uw woorden, maar met uw leven. Zo zult u de sterkte hebben, kleine kinderen, om te beslissen voor de ware bekering van uw harten. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)