Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

222 december 2010

  
 

2 december 2010

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, vandaag bid Ik hier samen met u opdat u de nodige krachten zou opdoen om uw harten te openen en zich aldus bewust te worden van de krachtige liefde van de lijdende God. Door dit, Zijn liefde, goedheid en zachtmoedigheid, ben ook Ik met u. Ik nodig u uit, dat deze bijzondere tijd van voorbereiding, een tijd van gebed, boete en bekering zou mogen zijn. Mijn kinderen, u hebt God nodig. U kunt niet voorwaarts gaan zonder Mijn Zoon. Als u dit begrijpt en aanvaardt zal, wat u beloofd is, worden verwezenlijkt. Door de Heilige Geest zal het Koninkrijk des Hemels in uw harten geboren worden. Ik leid u hiertoe. Dank u."

 

Chris De Bodt (www.bloggen.be/medjugorje)