Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 juni 2000: 19de verjaardag van de verschijninge

  
  25 juni 2000: 19de verjaardag van de verschijningen

1. Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag roep Ik u op tot gebed. Hij die bidt is niet bevreesd voor de toekomst. Kleine kinderen, vergeet niet dat Ik met u ben en u allen liefheb. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Jaarlijkse verschijning van Maria aan Ivanka Ivankovic-Elez. Ivanka was de tweede zieneres die alle tien de geheimen ontving, waarna de dagelijkse verschijningen op 7 mei 1985 ophielden. OnzeLieve Vrouw beloofde Ivanka dat ze elk jaar nog aan haar zou verschijnen op 25 juni, de verjaardag van de verschijningen. Dit jaar verscheen Maria aan Ivanka bij haar thuis. Ze was samen met haar familie, echtgenoot en drie kinderen en de verschijning duurde 7 minuten.

Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap: "Ik stel Mijzelf voor als Koningin van de Vrede. Opnieuw roep Ik u op tot vrede, vasten en gebed. Hernieuw het familiegebed en ontvang Mijn zegen."

Ivanka vertelde dat Onze Lieve Vrouw gelukkig was en tot haar sprak over het zesde geheim.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)