Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

17



25 juli 2006

  
  25 juli 2006

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen: "Lieve kinderen! Denk vandaag niet alleen aan uw lichaam, maar kleine kinderen, zoek eveneens tijd voor uw ziel. Laat de Heilige Geest in stilte tot u spreken en laat Hem toe u te bekeren en te veranderen. Ik ben met u en kom bij God tussen voor u allen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)