Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

172 augustus 2009

  
 

2 augustus 2009

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, Ik kom met Mijn moederlijke liefde om u de weg te wijzen waarop u zich moet begeven, opdat u allen meer zoals Mijn Zoon zouden zijn om zo dichter tot God te komen en Hem meer te behagen. Wijs Mijn Liefde niet af. Verzaak niet aan de redding en het eeuwige leven omwille van de vluchtigheid en de lichtzinnigheid van het leven. Ik ben onder u om u te leiden en om u als een Moeder te waarschuwen. Kom met Mij!"

Er waren vijftigduizend !!! pelgrims aanwezig vandaag op de Podbrdo. Achter het Blauwe Kruis bevond zich de zon en alle bedevaarders waren vandaag getuige van een enorm spektakel: een zonnemirakel. Hopelijk komt er spoedig beeldmateriaal van de verschijning.

Getuigenis

"De zon maakt voor- en achterwaartse bewegingen om dan de vorm van een Kruis aan te nemen dat zich verplaatste vanaf het Blauwe Kruis naar de Krizevac en veranderde in diverse kleuren. Iedereen zag het: het was chaos, sommigen schreeuwden het uit, andere weenden." Men kon, zonder gevaar voor de ogen, naar de zon kijken.

Opname van het zonnemirakelOpname van de verschijning zelf

of ook nog

http://www.dmisericordiamed.it/mirjana2ago09.htm

Mirjana onthult meer over haar verschijning van 2 augustus 2009

In een gesprek met pelgrims onthulde Mirjana informatie over een gebeurtenis tijdens haar jongste verschijning van 2 augustus 2009. De bedevaarders die waren samengekomen op de Podbrdo wisten niets van wat Mirjana zag terwijl de verschijning bezig was, en Mirjana wist ook niets over wat de bedevaarders zagen. Dit soort mirakelen waren talrijk tijdens de eerste dagen van de verschijningen.

Mirjana onthulde dat zij nooit de zon heeft zien schijnen tijdens deze nu reeds 28 jaar durende verschijningen aan haar. En elke keer wanneer Maria de naam uitsprak van Haar "Zoon" of "Jezus" of iets wat naar Hem verwees, scheen de zon, die zich achter Onze Lieve Vrouw bevond, sterker. Na de verschijning verklaarde Mirjana dat ze gelooft dat zich in de zon de liefde van Christus bevond, die iedereen die aanwezig was verlichtte. Mirjana zei eveneens dat het haar een nieuwe kijk gaf op de "zon" of de "zoon", maar zij gaf betekenis aan de voorstelling van de zon, als de liefde van Christus voor de wereld.

Het pulseren van de zon is precies wat duizenden pelgrims zagen, terwijl Mirjana, in extase het ook waarnam. Diverse andere tekenen werden eveneens waargenomen door sommige bedevaarders.