Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 april 2010

  
 

25 april 2010

Maandelijkse boodschap aan Marija Pavlovic, bestemd voor de hele wereld:

"Lieve kinderen! In deze tijd, dat u op een bijzondere wijze bidt en zoekt naar Mijn tussenkomst, roep Ik u op, kleine kinderen, om te bidden, zodat Ik u, door uw gebeden, kan helpen om nog meer harten te openen voor Mijn boodschappen. Bid voor Mijn voornemens. Ik ben met u en kom voor eenieder van u tussen bij Mijn Zoon. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.bloggen.be/medjugorje)