Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2216 november 1983

  
  16 november 1983

Tot Jelena: "Bid en vast. Laat alle leden van uw gebedsgroep zoveel mogelijk bij elkaar komen. Praat met hen over het vasten. Vast drie maal in de week voor de bisschop. Als dat niet voor allen op dezelfde dag kan, moet ieder het doen wanneer het wel kan."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)