Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2618 maart 1995

  
  18 maart 1995

Mirjana Dragicevic had dagelijkse verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens haar laatste dagelijkse verschijning gaf Onze Lieve Vrouw haar het tiende geheim en vertelde haar dat ze verder nog n keer per jaar aan haar zou verschijnen, op 18 maart. Dit was ook dit jaar het geval. De verschijning duurde tien minuten. Daarna trok Mirjana zich in tranen terug op haar kamer. Dit is wat ze zei over haar ontmoeting met Onze Lieve Vrouw:

"Ik bad driemaal het Onze Vader en het Glorie Zij de Vader met Maria. De eerste was voor de ongelovigen, vooral voor diegenen die Gods liefde nog niet hebben ervaren, de tweede was voor de zielen in het Vagevuur en de derde was voor allen hier aanwezig. Onze Lieve Vrouw zegende alle aanwezige voorwerpen en alle religieuze artikelen die waren meegebracht. Onze Lieve Vrouw was niet zo gelukkig als tijdens de andere verschijningen op Mijn verjaardag. Zij sprak met mij over de geheimen, maar hierover kan ik niets zeggen."

Als antwoord op de vragen waarom Mirjana weende en of Onze Lieve Vrouw een boodschap gaf, zei Mirjana:

"Het is hard voor mij als Onze Lieve Vrouw weggaat. De ontmoeting met de Gospa is de vervulling van alles, dan voel ik mij volledig. Maar wanneer Zij weggaat, voel ik opnieuw de werkelijkheid van de aarde, dat ik hier ben en dat ik moet doorgaan zonder haar, alsof ik in de steek gelaten word, alhoewel ik weet dat dit laatste niet waar is. Het is werkelijk hard, hard..."

In haar boodschap sprak Onze Lieve Vrouw over de liefde die we nodig hebben. Zij wenst dat de mensen elkaar liefhebben omdat God liefde is, en als we God liefhebben, hebben we een ander lief. Ik begrijp deze boodschap als een bevestiging van het feit dat wanneer we liefhebben ook niets hoeven te vrezen.

Dit was de boodschap van Onze Lieve Vrouw:

"Lieve kinderen! Al vele jaren onderricht Ik u als een Moeder het geloof en Gods liefde. U hebt de Lieve Vader geen dankbaarheid betoond, noch eer betuigt. U bent leeg geworden en uw harten zijn hard geworden tegenover het lijden van uw naaste. Ik onderwijs u de liefde en toon u dat de Lieve Vader u liefheeft en dat u hem niet liefhebt. Hij offerde Zijn Zoon op voor uw redding, Mijn kinderen. Zolang u niet liefhebt kunt u ook de Vader Zijn Liefde niet kennen. U kunt hem niet leren kennen omdat God liefde is. Heb lief en wees niet bevreesd, Mijn kinderen, omdat er in liefde geen vrees bestaat. Als uw harten open zijn voor God de Vader en vervuld zijn van liefde voor Hem, waarom zou u dan vrees hebben voor wat er moet komen? Zij die bevreesd zijn, zijn diegenen die niet liefhebben omdat ze wachten op de straffen en ze weten hoe leeg en hard ze zijn. Kinderen, Ik leid u naar de liefde, naar de dierbare Vader. Ik leid u naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven is Mijn Zoon. Ontvang Hem en u zult liefde ontvangen."

Chris De Bodt (www.bloggen.be)