Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 juni 2008 (27ste verjaardag van de verschijning

  
  25 juni 2008 (27ste verjaardag van de verschijningen)

1. Maandelijkse boodschap van Maria aan Marija Pavlovic, bestemd voor de hele wereld. "Lieve kinderen! Met grote vreugde in Mijn hart roep ik u ook vandaag op om Mij te volgen en naar Mijn boodschappen te luisteren. Wees vreugdevolle uitdragers van de vrede en de liefde in deze vredeloze wereld. Ik ben met u en ik zegen u allen met Mijn zoon, Jezus, Koning van de Vrede. Dank om aan mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Jaarlijkse verschijning van Maria aan Ivanka Ivankovic. Ivanka was de tweede zieneres die alle tien de geheimen ontving, waarna de dagelijkse verschijningen op 7 mei 1985 ophielden. Onze Lieve Vrouw beloofde Ivanka dat ze elk jaar nog aan haar zou verschijnen op 25 juni, de verjaardag van de verschijningen. Dit jaar verscheen Maria aan Ivanka bij haar thuis. Ze was samen met haar familie en de verschijning duurde 6 minuten. Hierna verklaarde Ivanka: "Onze Lieve Vrouw sprak over het negende geheim. Zij gaf ons Haar Moederlijke Zegen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)