Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2624 oktober 1985

  
  24 oktober 1985

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Van dag tot dag wens Ik u te kleden in heiligheid, goedheid, gehoorzaamheid en Gods liefde, zodat u van dag tot dag mooier wordt en meer voorbereid bent voor uw Meester. Lieve kinderen, luister naar en leef naar Mijn boodschappen. Ik wens u te gidsen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)