Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 november 2001

  
  25 november 2001

Boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep Ik u opnieuw op tot het gebed. Kleine kinderen, bid en bereid uw harten voor op de komst van de Koning van de Vrede, opdat Hij met Zijn Zegen vrede mag schenken aan de hele wereld. Onvrede heerst in de harten en haat heerst in de wereld. Dat is waarom u, die de boodschappen naleeft, het licht en de uitgestrekte handen moeten zijn in deze goddeloze wereld opdat allen de liefde van God zouden leren kennen. Vergeet niet, kleine kinderen, dat Ik met u ben en u allen zegen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)