Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

177 december 1983. Vooravond van het Feest van de On

  
  7 december 1983. Vooravond van het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Tot Jelena Vasilj: "Morgen zal het voor u waarlijk een gezegende dag zijn, als u ieder moment aan Mijn Onbevlekt Hart toewijdt. Geef u over aan Mij en doe uw best om de vreugde te laten groeien, in het geloof te leven en het hart te veranderen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)