Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

264 juli 2009

  
 

4 juli 2009

Medjugorje: Verslag van Marija Pavlovic's bezoek aan Caritas of Birmingham te Alabama, VS

De verschijning deze avond van 4 juli, onafhankelijkheidsdag, verliep zeer plechtig en duurde drie minuten. De Verenigde Staten werden toegewijd aan Haar Onbevlekte Hart. Wat volgt is een beschrijving van de verschijning door Marija:

Toen Onze-Lieve-Vrouw kwam heb ik iedereen aanbevolen. Onze-Lieve-Vrouw bad over iedereen en gaf daarna aan ieder Haar Zegen. Ze bad gedurende een lange tijd, maar gaf geen bijzondere boodschap. De verschijning morgen is niet voor iedereen, maar enkel voor de gemeenschap. Dank God voor Haar aanwezigheid. Dank u in de naam van Onze-Lieve-Vrouw, wanneer Onze-Lieve-Vrouw zegt: "Lieve kinderen, dank u eveneens voor uw antwoorden." En zo bedank ik iedereen, in de naam van Maria, voor al uw gebeden, uw opofferingen en voor al uw voornemens dat u Haar schonk tijdens deze dagen. God zegent u allen.

Onze-Lieve-Vrouw kwam zes en eenhalve minuut eerder dan gewoonlijk. Hoewel deze keer Haar glimlach niet zo sterk was benadrukt, kon Marija zien dat Zij gelukkig was, en er een gevoel van vreugde straalde van Haar gelaat. Toch werd naar het einde van de verschijning Onze-Lieve-Vrouw heel ernstig en ook Marija werd heel ernstig. Haar houding gaf eigenlijk het ernstige gedrag van Onze-Lieve-Vrouw weer.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)