Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1721 april 1984: Paaszaterdag

  
  21 april 1984: Paaszaterdag

Tot Jelena Vasilj: "Verhef uw handen, verlang naar Jezus, omdat Hij u in Zijn Verrijzenis wil overladen met genaden. verheug u over Zijn Verrijzenis. Wij allen in de hemel zijn gelukkig, maar Wij hebben de vreugde van uw hart nodig. Het geschenk van Mijn Zoon en van Mij is op dit ogenblik: u zult u door Ons gesteund voelen in uw beproevingen zodat u deze gemakkelijker kunt doorstaan, omdat Wij bij u zijn. Als u naar Ons luistert, laten Ons dan zien hoe u deze overwint. Bid morgen veel. Moge Jezus waarlijk in uw gezinnen verrijzen. Moge er vrede komen waar oorlog is. Ik wens dat u herboren wordt in uw harten. Kinderen, Ik dank u. Ga door met de Verrijzenis van Jezus in alle mensen op te wekken. Het Heilig Jaar is beindigd, maar dit is slechts n stap in uw leven. Ga door met bidden."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)