Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2210 oktober 1981

  
  10 oktober 1981

" Het is aan jullie om te bidden en te volharden. Ik heb jullie beloften gedaan. Wees eveneens onbevreesd. Geloof kan niet leven zonder gebed. Bid meer."