Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 november 2005

  
  25 november 2005

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag vraag Ik u om te bidden, bidden, bidden tot het bidden deel uitmaakt van uw leven. Kleine kinderen, in deze tijd, bid Ik op een bijzondere wijze voor God om u de gave van het bidden te schenken. Enkel in het geloof kunt u het geschenk van het leven ontdekken dat God u heeft gegeven. Uw hart zal vreugdevol zijn bij het denken aan de eeuwigheid. Ik ben met u en bemin u met een zachte liefde. Dank u om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)