Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

222 november 2007

  
 

2 november 2007

Boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragicevic voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen: "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om uw harten te openen voor de Heilige Geest en Hem toe te laten om u te veranderen. God is onmetelijke goedheid en daarom smeek Ik u als een moeder om te bidden, bidden, bidden, te vasten en te hopen om het mogelijk te maken om het goede te bekomen, omdat de liefde uit het goede wordt geboren. De Heilige Geest zal dat "goede" opnieuw versterken in u en u zult in staat zijn om God, uw Vader, te aanroepen. Door deze verheven liefde, zult u, door God, oprecht alle mensen liefhebben en hen als uw broeders en zusters beschouwen. Dank u!"

Daarop zei Onze Lieve Vrouw nog tijdens Haar zegen: "Op de weg waarop Ik u tot Mijn Zoon leidt, wandelen zij, die hem vertegenwoordigen, naast Mij."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)