Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2218 maart 2010

  
 

18 maart 2010

Jaarlijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragicevic ter gelegenheid van haar verjaardag:

"Vandaag roep Ik u op om met geheel uw hart en ziel lief te hebben. Bid voor de gave van de liefde, want wanneer een ziel liefheeft, aanroept deze uit zichzelf Mijn Zoon. Mijn Zoon weigert nooit iemand die Hem aanroept en die naar Hem wenst te leven. Bid voor hen die de liefde niet doorgronden, die niet begrijpen wat het betekent om lief te hebben. Bid dat God hun Vader mag zijn en niet hun Rechter. Mijn kinderen, wees Mijn apostelen, Mijn rivier van liefde. Ik heb u nodig. Dank u."

 

Chris De Bodt (www.bloggen.be/medjugorje)