Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 juni 1987

  
  25 juni 1987

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ik dank u en Ik wens u allen uit te nodigen tot Gods vrede. Ik wens dat ieder van u in het hart de vrede, die God schenkt, ervaart. Ik wens ieder van u vandaag te zegenen. Ik zegen u met Gods zegen en Ik smeek u, lieve kinderen, om Mijn weg te volgen en Mijn boodschappen na te leven. Ik hou van u, en zonder de teller ervan bij te houden, roep Ik u hiertoe opnieuw op en dank Ik u allen voor wat u voor Mijn voornemens doet. Ik smeek u, help Mij om u aan God voor te stellen en u te redden. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)