Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 april 1995

  
 

25 april 1995

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag roep Ik u op tot liefde. Kleine kinderen, zonder liefde kan u niet leven met God, noch met uw naaste. Daarom vraag Ik u om uw harten te openen voor de liefde van God die zo groot is en om ze te openen voor iedereen rondom u. Uit liefde voor de mensen heeft God Mij naar hier gestuurd om u de weg naar de redding te tonen, de weg van liefde. Zonder eerst God te beminnen, kan u ook uw naaste, noch uw vijand beminnen. Daarom, lieve kinderen, bid en door het gebed zult u de liefde ontdekken. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)