Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 april 2006

  
  25 april 2006

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag roep Ik u op om meer vertrouwen te hebben in Mij en Mijn Zoon. Hij heeft door Zijn dood en verrijzenis overwonnen en roept u door Mij op om deel uit te maken van Zijn vreugde. U ziet God niet, kleine kinderen, maar als u bidt voelt u Zijn nabijheid. Ik ben met u en kom tussen bij God voor elk van u. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)